Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε υποβάλετε την αίτηση σας μέσω του ηλεκτρονικού μας συστήματος υποβολής αιτήσεων ή αποστείλτε μας το βιογραφικό σας στην διεύθυνση hr@sksystems.gr . Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας και τη θέση εργασίας μας. Θα εξετάσουμε τις αιτήσεις σας και θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας.


Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας

Ο μελλοντικός συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα εγκατάστασης και συντήρησης, με κύρια καθήκοντα την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, CCTV και ελέγχου πρόσβασης.

Αίτηση

Βοηθός Τεχνικού Συστημάτων Ασφαλείας

Ο μελλοντικός συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα εγκατάστασης και συντήρησης, με κύρια καθήκοντα την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, CCTV και ελέγχου πρόσβασης.

Αίτηση