Με τον όρο δομημένη καλωδίωση χαρακτηρίζουμε μία σειρά Κανονισμών/Προτύπων, Διεθνώς αναγνωρισμένων, που εφαρμόζονται για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την εγκατάσταση και την παράδοση ενός συστήματος καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων, για τη μεταφορά όλων των πληροφοριών (δεδομένα, φωνή, εικόνα) σε ένα δίκτυο.

Η κατάλληλη επιλογή του φυσικού μέσου μετάδοσης των πληροφοριών, συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα του δικτύου, αλλά και στη μείωση του χρόνου που αυτό βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

  • Οριζόντια καλωδίωση
  • Καλωδίωση Κορμού
  •  Τοπικοί κατανεμητές
  • Συντήρηση
  • Εγγύηση υλικών
  • Πιστοποιήσεις
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
3500

ΧΛΜ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

360

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

5932

UTP

15

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ